top of page
Barmhartigheid_Snapscan.png

Kollekte vir
Barmhartigheid

Diakonie

Tydens die Erediens

Donation Jar

Bankrekening

Bankrekening besonderhede

vir donasies of bydraes

Rekeninghouer: Gereformeerde Kerk Bellville

Bank: ABSA Santyger

Takkode: 632 005

Rekening: 340 340 205

Deure.JPG

Kollekte vir
Dankbaarheid

Deurkollekte

Na die Erediens

bottom of page