top of page

Evangelisasie Aksies

Image by Priscilla Du Preez

Borg 'n Bybel

Die doel is om die gemeente betrokke te kry om finansiële hulp aan die Bybelgenootskap van SA te verleen om bekostigbare Bybels aan almal beskikbaar te stel.

Kontak Sr. Lizette Opperman
bybel@gkbellville.org

image001.png
Image by Matthias Mullie

Koningskinders

Die doel is om minder bevoorregte kinders uit ons plaaslike gemeenskap te versorg en op te hef.

Kontak Sr. Jana de Bruyn
koningskinders@gkbellville.org

prayer.jpeg

Bokmakierie4Christ Uitreik

Kontak Sr. Judy Venter

Bokmakierie4Christ@gkbellville.org

Connecting Prisoners with Mentors in Christ-centred relationships so that Lives, Prisons and Churches are restored. through the Gospel.

Bokmakierie4Christ

bottom of page