Projekte

Image by Priscilla Du Preez

Borg 'n Bybel

Die doel is om die gemeente betrokke te kry om finansiële hulp aan die Bybelgenootskap van SA te verleen om bekostigbare Bybels aan almal beskikbaar te stel.

Kontak Sr. Lizette Opperman
bybel@gkbellville.org

image001.png

Crossroads Prison Ministries

Connecting Prisoners with Mentors in Christ-centred relationships so that Lives, Prisons and Churches are restored. through the Gospel.

Image by Matthias Mullie

Koningskinders

Die doel is om minder bevoorregte kinders uit ons plaaslike gemeenskap te versorg en op te hef, in die Ruyterwacht en Elsiesrivier gebied en in samewerking met Laerskool de Waveren.

Kontak Sr. Jana de Bruyn
koningskinders@gkbellville.org

prayer.jpeg

Bokmakierie4Christ

Bokmakierie4Christ Uitreik

Kontak Sr. Judy Venter

Bomakierie4Christ@gkbellville.org